Parkování u zlínské zoo


Parkování u zlínské zoo14.08.2012
Při návštěvě zoo můžete využít celkem 5 parkovišť. Dvě parkoviště, označené P1 (u hlavního vstupu do zoo) a P5 (u sezónního vstupu) provozuje zlínská zoo, parkování pro všechna vozidla je zcela zdarma.

Zbývající parkovací plochy, označené jako P2, P3 a P4 provozují soukromé osoby. Parkování je zde zpoplatněno, zlínská zoo bohužel nemůže ovlivnit nastavené cenové relace.

Při příjezdu do zoo najdete přehled jednotlivých parkovacích ploch na velkých dopravních značkách-parkovacích návěstí. Tato návěstí jsou osazena při příjezdu ze všech směrů, tzn. od Zlína, Fryštáku, Hvozdné i Lukova. Zvýrazněna je na nich také možnost bezplatného parkování na parkovištích P1 a P5 provozovaných zlínskou zoo. U těchto dvou parkovišť je navíc na dopravní značce při vjezdu na parkoviště umístěna doprovodná cedulka "bez poplatku".
                   

Navigátoři ze soukromých parkovacích ploch se velmi často snaží navést auta právě na zpoplatněné plochy. Podle sdělení návštěvníků někteří dokonce tvrdí, že všechna parkoviště v okolí ZOO Zlín jsou placená. Bohužel není v našich možnostech takovému jednání zabránit. Přesto však je pro nás důležité, aby návštěvu zoologické zahrady hned na samém začátku negativně neovlivňovaly případné problémy při parkování. Pokud budou pracovníci soukromých parkovišť omezovat provoz a vstupovat Vám do vozovky, nafoťte je a pošlete nám fotky na office@zoozlin.eu.  Pomůžete nám tak získat argumenty pro jednání s jednotlivými provozovateli.