Letošní kampaň představí tapíry


Letošní kampaň představí tapíry07.03.2013
Žáci a studenti - zapojte se s námi! ZOO Zlín se v rámci letošní kampaně na ochranu JV Asie zaměří na tapíra čabrakového.

Do kampaně na ochranu JV Asie se můžete zapojit také v rámci ŠKOLNÍHO PROJEKTU, s jehož realizací vám rádi pomůžeme. Ukázka výsledků projektů proběhne veřejně v ZOO Zlín 2. 6. 2013 při tzv. Dni věnovaném TAPÍRŮM ČABRAKOVÝM. Výsledkem vašeho projektu bude samostatné stanoviště přímo v areálu zoo obsluhované žáky vaší školy. Zde budou návštěvníci informováni nejrůznější formou o tapírech čabrakových i jihovýchodní Asii a problematice její ochrany (výstava, divadlo, výtvarné dílny…). Protože součástí každého projektu jsou i informační panely a plakáty, budou (s vaším svolením) ta nejlepší díla vystavena v zoo i při dalších příležitostech. 


Můžete použít následující tématické okruhy:

1. Co je tapír zač - prase, kůň nebo slon?
Pokud bychom měli na základě tělesných znaků tapíra jako laikové rozhodnout, kterému savci je tapír nejblíže příbuzný, nebyla by naše úloha vůbec jednoduchá. Posuďte sami: velikostí a tvarem těla připomíná prase, protáhlý čumák odkazuje na slona a počty prstů, které jsou na předních a zadních nohách odlišné, nám dávají na výběr jak skupinu sudokopytníků, tak i lichokopytníků. Zkuste představit tapíra jako součást zoologického systému.

2. Mizející obr
Podle odhadů vědců se populace tapírů čabrakových ve volné přírodě zmenšila v posledních dvaceti letech téměř o polovinu. Na tomto vývoji se podílí celá řada faktorů. Kromě toho, že je pojmenujete, zkuste navrhnout i možná opatření (jsou-li vůbec možná), která by pomohla ke zmenšení tlaku na volně žijící tapíry a další faunu. Pokud by tapíři zmizeli, co by to znamenalo pro ekosystém pralesa, tzn. jaká je jejich funkce?

3. Expozice Hala-Bala
Nová expozice tapírů čabrakových ve zlínské zoo se bude jmenovat Hala-Bala. Když použijeme toto slovo v češtině, například ve spojení, že děláme něco halabala, znamená to, že to děláme ledabyle případně nepořádně. Název nové expozice se ovšem od nepořádku neodvíjí. Jedná se o pojmenování významné rezervace v jižním Thajsku, která se právě jmenuje Hala-Bala. Na tomto chráněném území žije celá řada ohrožených druhů savců i ptáků. Vedle tapírů čabrakových to jsou sloni, levharti, medvědi malajští nebo několik druhů zoborožců. Zkuste tuto oblast s tajemným názvem představit.

4. Slova místo kostí a svalů
Typické černobílé zbarvení tapíra čabrakového spolu s oválným tvarem těla umožnilo vytvořit zvláštní obraz tohoto zvířete. Skládá se z několika stovek slov, která nejenom že „tvoří kostru“, ale zároveň představují typické znaky a vlastnosti tapíra. V rámci tohoto projektu zkuste vytvořit vlastního školního tapíra (1 škola = 1 tapír). Všechny výtvory budou 2. června vystaveny poblíž nové expozice Hala-Bala a ten nejlepší (možná všechny), zde zůstane po celou sezónu. Jako inspiraci využijte původní obrázek složený z anglických slov - najdete jej zde.

5. Přemýšlejme o tom, co kupujeme (tento okruh zůstává z loňska)
Letošní kampaň se nezaměřuje jen na ochranu zvířat a přírody jako takové, ale míří i na každého z nás. Zdá se to být možná poněkud přitažené za vlasy, ale skutečně tím, co běžně kupujeme, můžeme ovlivnit ochranu přírody na opačném konci světa. Hlavním problémem je expanzivní zakládání plantáží palmy olejné , čímž dochází k devastaci jihoasijských tropických pralesů. Palmový olej se používá v potravinářském, kosmetickém a leteckém průmyslu a hlavními spotřebiteli jsou obyvatelé Evropy a Severní Ameriky. Působením na návštěvníky zoo lze ukázat, že za mnohými problémy stojí poptávka ekonomicky vyspělých zemí, takže zamyšlením nad spotřebitelským chováním lze propagovat environmentálně šetrný způsob života. Představte lidem výhody a nevýhody palmového oleje, seznamte je s výrobky, v nichž je obsažen, a ilustrujte rychlost vzniku nových plantáží.

Přihláška do kampaně zde