Mravenečníci čtyřprstí jsou spolu


Mravenečníci čtyřprstí jsou spolu15.03.2013
V úterý 12. března 2013 jsme v zahradě vzájemně seznámili a spojili dva mravenečníky čtyřprsté, kteří jsou známi také pod jménem tamandua.

Mladý 2,5-letý sameček Santíno do zmiňovaného dne obýval expozici sám, od nynějška mu však už dělá společnost dospělá 10-letá samice Tamina, kterou jsme před několika dny přivezli z nedaleké ZOO Olomouc. Tato samice je už několikanásobnou matkou, Santíno je dle chování spíše ještě mladý mravenečník. A podle chování při spojování to bylo také znát. Zatímco samička se od prvních okamžiků po přemístění soustředila víceméně na sebe a seznamovala se s novým prostředím, mladý sameček byl doslova u vytržení. Taminu přijal jako více jako mámu než svou partnerku a okamžitě se jí snažil vylézt na záda, což právě mláďata tohoto druhu dělávají. Nechají se pak bez starostí vozit po hřbetě svých matek, protože zkrátka tam se cítí nejlépe. Samice jej ale vždy znovu a znovu umně setřásala ze svého těla a bez známek nějakého zvláštního vzrušení pokračovala v prozkoumávání nové expozice. Doufáme, že tímto aktem zpříjemníme nejen Santínovi život tady, ale že i nově příchozí samice se brzy zabydlí a kdoví, jak se bude jejich vzájemný vztah nadále vyvíjet. My bychom raději pozorovali páření, protože odchovy tohoto druhu jsou stále velice ceněným chovatelským počinem. Ostatně za tímto účelem jsme si také mravenečníky čtyřprsté pořizovali.

Jestli zůstane Santíno s Taminou do budoucna, to spíš asi ne, protože k němu stále sháníme věkově adekvátnější partnerku, ale i pro samotnou Taminu pobyt tady může být příjemnou a motivační změnou. Nově sestavený pár tamanduí najdete během své návštěvy zahrady nedaleko Lešenského zámku, v Pavilónu primátů.