Podpora projektů

                                            SUP BĚLOHLAVÝ                              NESYTI Z ASIE                              

Sup bělohlavý ze zlínské zoo zamířil do bulharských hor
V roce 2009 se nám vůbec poprvé podařilo odchovat mládě supa bělohlavého. Díky tomu jsme se mohli aktivně zapojit do projektu bulharských a španělských ochranářů z organizace GREEN BALKANS zaměřeného na reintrodukci supů do bulharských hor. Tato organizace se věnuje ochraně vzácných druhů a mizejících ekosystémů na Balkáně. 

Společně s odchovaným supem zamířil ze zoo do Bulharska také tým odborníků vedených hlavním zoologem Romanem Horským. Na místě se pracovníci zoo seznámili s metodou reintrodukce a s místem, kam bude mladý sup bělohlavý brzy vypuštěn. Před vlastní reintrodukcí strávil sup několik týdnů v karanténě chovného centra ve Staré Zagoře. Poté se přestěhoval do aklimatizační stanice v pohoří Stara Planina, kde byl na začátku listopadu roku 2010 společně s dalšími 25 supy vypuštěn do volné přírody. I díky tomuto úspěchu jsme se rozhodli ve spolupráci s bulharskými ochranáři pokračovat. 8. února 2011 proto do Bulharska zamířil další sup odchovaný v naší zoo. Tentokrát se jednalo o mladou samici, která se vylíhla 4. dubna 2010. Jejím novým útočištěm by měla být stejná oblast jako u samce.

ZOO Zlín se již v minulosti podílela na návratu sovy pálené do naší přírody, ale v případě supa bělohlavého se jedná o první reintrodukční program na mezinárodní úrovni. Tím se zoologické zahradě Zlín podařilo naplnit jedno z nejdůležitějších poslání zoologických zahrad. Na tento mimořádný chovatelský úspěch čekala zoo téměř 10 let. Věříme, že se chov bude dařit i v budoucnu. Od začátku loňského roku jsme také připravovali filmový dokument, který se věnuje otázce chovu supů ve zlínské zoo a jejich ochraně. Během hlavní návštěvnické sezóny jej můžete vidět ve vzdělávací expozici v průchozí voliéře supů a také  na našem webu


Angkor Centre for Conservation of Biodiversity - A Kingdom of Cambodia 
Protože ZOO Zlín rozšířila v posledních letech kolekci vodních ptáků o několik vzácných druhů z orientální Asie, rozhodli jsme se finančně podporovat toto ochranářské centrum. Bylo založeno v roce 2003 a mezi zakladateli byla německá ZOO Münster. Hlavním úkolem centra je záchrana a výzkum ohrožené fauny Kambodži. Navíc skutečnost, že jsme v roce 2010 odchovali 1 mládě nesyta bílého a tři mláďata nesyta indomalajského, nám do budoucna dává šanci, že se tito námi odchovaní jedinci ohrožených druhů vrátí zpět do volné přírody. 

Nesyt bílý

Nesyt indomalajský