Záchranné programy

Záchranné programy v zoologických zahradách mají za úkol chránit Lamy vikunědruhy, kterým hrozí, případně by mohlo v brzké době hrozit, vyhynutí. Evropské záchranné programy zastřešuje EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), celosvětové pak WAZA (Světová organizace zoologických zahrad a akvárii).
 

♦ EVROPSKÉ ZÁCHRANNÉ PROGRAMY
Společné projekty evropských zoo se dělí se na dvě úrovně - Evropské záchranné programy (EEP) a Evropské plemenné knihy (ESB). První EEP program začal fungovat v roce 1985. Programy dnes zahrnují více než 250 druhů zvířat. Vždy je schvaluje EAZA. 

♦ CELOSVĚTOVÉ ZÁCHRANNÉ PROGRAMY

WAZA zaštiťuje Mezinárodní plemenné knihy (ISB). Existují pro 182 druhů zvířat, vede je Zoologická společnost v Londýně. Mnohé z nich jsou vytvořeny pro stejné druhy, pro které jsou již v rámci EEP nebo ESB. Rozdíl je ale v tom, že v případě ISB se jedná o zvířata ze zoo celého světa.

Tučňáci Humboldtovi♦ JAK JEDNOTLIVÉ ZÁCHRANNÉ PROGRAMY FUNGUJÍ?
Všichni jedinci příslušného druhu zapsaní v záchranných programech jsou považováni za součást jednotné populace. Chov druhu řídí komise odborníků z různých zoo v čele s koordinátorem. Ten shromažďuje potřebné informace o všech jedincích, např. věk, pohlaví, původ, genetické aspekty a míru vzájemné příbuznosti. Na jejich základě vytváří  tzv. plemennou knihu, která mapuje celou populaci v zajetí včetně historických záznamů. Každé zvíře v plemenné knize má své číslo, které mu zůstává po celý život. Ve spolupráci s komisí koordinátor navrhuje další postup chovu. Velká pozornost je věnována genetickým vlastnostem.  V případě nežádoucích vlastností a znaků může komise doporučit vyřazení daného jedince z chovu. V rámci EEP jsou veškeré výměny zvířat bez finančních nároků.


♦ PŘEHLED DRUHŮ V ZÁCHRANNÝCH PROGRAMECH, U KTERÝCH SE NÁM PODAŘILO 
  ODCHOVAT MLÁĎATA

 DRUH

TYP PROGRAMU

POČÁTEK  CHOVU

POČET MLÁĎAT

 Adax

 EEP, ISB 

 1995

 18

 Aguti Azarův

 ESB  1996   3

 Ara vojenský

 ESB, ISB 

 1999

 14

 Buvolec běločelý

 ESB

 1978

 18 

 Čáp černý

 ESB  2005  1

 Gibon lar

 ESB 

 1968

 1 

 Hadilov písař

 ESB  2002  1

 Hroznýš psohlavý

 ESB  1998  1

 Chvostan bělolící

 EEP  2006  2

 Jeřáb bělošíjí

 EEP, ISB 

 1993

 1

 Jeřáb mandžuský

EEP, ISB

 1995  1

 Kotul veverovitý

 EEP 

 1999

 64 

 Lachtan hřivnatý

 ESB 

 1988 

 7 

 Lemur kata

 ESB 

 1990

 22 

 Lemur vari 

 EEP, ISB 

 1988

 16 

 Nandu Darwinův

 ESB  2005  39

 Nesyt africký

 ESB 

 1995

 15

 Pes hřivnatý

 EEP, ISB

 1991

 3

 Siamang 

 ESB 

 1985

 5 

 Sup bělohlavý

 ESB  1999  2

 Tapír jihoamerický

 EEP 

 1980

 4 

 Tučňák  Humboldtův

 EEP 

 1997 

 43 

 Turako fialový

 ESB  1997  8

 Tygr ussurijský

 EEP, ISB 

 1968

 8 

 Vikuňa

 EEP, ISB 

 2004 

 11 

 Voduška červená

 ISB 

 1995

 21 

 Žirafa Rothschildova

 EEP 

 1998 

 8