Psi k nám nesmí

Psi do zlínské zoo nemohou

K rozhodnutí nepouštět psy do areálu ZOO Zlín nás vedou vážné důvody. 

V prvé řadě je nutno uvést, že jednotlivé zoologické zahrady se svým pojetím a realizací samotných expozic velmi odlišují. Vzhledem k této skutečnosti si proto každá zoo stanovuje vlastní pravidla pro zajištění bezproblémového chodu zoo jak z pohledu návštěvníků, tak i z chovatelské stránky. Pokud některá zoo umožňuje vstup se psy, neznamená to, že je tomu tak automaticky i v jiných zoo. 

Ve zlínské zoo jsou expozice pojaty ryze přírodním způsobem, od návštěvníků je většinou oddělují pouze živé ploty a vodní příkopy. V minimální míře zde najdete ohraničení výběhů prostřednictvím plotů, mříží či skel. Celý areál je skutečně pojat jako přírodní biopark. Naprosto výjimečné jsou navíc průchozí výběhy, ve kterých návštěvníci vstupují přímo mezi chovaná zvířata. V zoologické zahradě se staráme o 1 200 zvířat, řada z nich patří mezi vzácné a vyhynutím ohrožené druhy. Na základě uvedených skutečností není v našich možnostech zajistit, aby při náhodném vytržení psa majitelovi nedošlo ke zranění chovaného zvířete nebo samotného psa. 

Omezení vstupu se psy proto nebudeme měnit. Ponecháme na zvážení každého návštěvníka, zda bude chtít zlínskou zoo navštívit i bez svého pejska. Věříme
však, že chovatelé psů pochopí toto naše stanovisko a že nám zachovají svoji přízeň.

Jedinou výjimkou, kdy je vstup se psem povolen, je návštěva nevïdomých návštěvníků v doprovodu asistenčních psů. Veškeré požadavky vstupu asistenčních psů do areálu zlínské zoo řešíme individuálně s konkrétním zájemcem.