Bonusy firmy

Jako výraz poděkování za Vaši podporu zoologické zahrady Vám nabízíme následující pozornosti:
 
Sponzorský dar do 1 999 Kč
- uvedení na webových stránkách a ve výroční zprávě
Pštrosí vajíčko pro sponzory zlínské zoo- děkovný list
 
Sponzorský dar 2 000 - 9 999 Kč
- uvedení na tabuli sponzorů, webových stránkách a ve výroční zprávě
- děkovný list, informace o sponzorovaném zvířeti a jeho 
   barevné foto, sponzorská samolepka*
- za každé věnované 2 000 Kč volná vstupenka pro 1 osobu
- při částce 5 000 Kč a více pozvání na Den sponzorů (2 osoby)
 
Sponzorský dar 10 000 - 29 999 Kč
- uvedení na tabuli sponzorů, webových stránkách a ve výroční zprávě
- děkovný list, informace o sponzorovaném zvířeti a jeho 
   barevné foto, sponzorská samolepka*
- za každé věnované 2 000 Kč volná vstupenka pro 1 osobu
- pozvání na Den sponzorů (2 osoby)
- pštrosí vajíčko
 
Sponzorský dar 30 000 Kč a více
- uvedení na hlavní tabuli sponzorů, webových stránkách a ve výroční zprávě
- děkovný list, informace o sponzorovaném zvířeti a jeho 
   barevné foto, sponzorská samolepka*
- 15 volných vstupenek
- pozvání na Den sponzorů (4 osoby)
- pštrosí vajíčko s potiskem*
- pozvání na významnou akci - otevírání expozic, oslavy, křtiny (2 osoby)
 
 
 *V případě dlouhodobého sponzorování jsou sponzorská samolepka a vajíčko věnovány pouze v prvním roce sponzorství.