Poděkování sponzorům

Obliba zlínské zoologické zahrady u široké veřejnosti stoupá každým rokem a názorným příkladem může být stále rostoucí počet sponzorů i výsledná částka sponzorských darů. Z tohoto pohledu se stal rok 2010 i přes pokles návštěvnosti nejúspěšnějším rokem v historii zlínské zoo. Na seznamu sponzorů se objevilo 180 dárců, což je ve srovnání s rokem 2009 nárůst o 36 sponzorů, tj. o 20%. Toto číslo je pro nás o to cennější, že naprostá většina našich sponzorů (v roce 2010 tvořili 91% z celkového počtu sponzorů) věnuje částky v rozmezí 1 000 – 10 000 Kč. Ač se zdají příspěvky těchto dárců na první pohled nízké, v celoročním výsledku tvoří právě jejich dary téměř polovinu z celkově získané částky. Pouhých 7% dárců věnuje částky vyšší než 10 000 Kč a právě na tuto skupinu bychom se chtěli do budoucna zaměřit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se sponzory se dá rozdělit do dvou oblastí – získávání nových sponzorů a udržení stávajících dárců. V oslovování nových sponzorů se velmi dobře osvědčil on-line formulář na internetových stránkách zoo, který funguje již od roku 2007. V uplynulém roce využilo této možnosti 46 nových sponzorů, což odpovídá stejnému číslu z roku 2009. Již podruhé jsme před Vánocemi oslovili prostřednictvím tisku také širokou veřejnost a nabídli jim možnost sponzorství jako originálního vánočního dárku. I díky tomu některá dosud nesponzorovaná zvířata získala svého dárce. Neméně důležité při práci se sponzory je také udržení stávajících sponzorů. Sponzorům, kterým končily jejich roční smlouvy, jsme začali automaticky zasílat předpřipravené nové smlouvy. V roce 2010 prodloužilo sponzorství z předchozího roku 86 sponzorů, což představuje téměř polovinu všech sponzorů za loňský rok. Řada sponzorů již patří mezi dlouholeté příznivce zlínské zoo. Velké poděkování tak patří např. společnostem Drůbežárna Holešov spol. s r.o. a Lukrom Zlín a žákům Základní školy Luh ve Vsetíně.

 

 

Finanční dary dosáhly v roce 2010 částky 1 035 831 Kč. Zlínskou zoo také podpořili návštěvníci, kteří si zakoupili sponzorské samolepky nebo přispěli do pokladniček umístěných v areálu zoo. Tato veřejná sbírka přinesla 91 896 Kč. Řada sponzorů nám věnovala věcné dary, a to v celkové výši 181 028 Kč. Ze zaslaných dárcovských SMS jsme získali 13 041 Kč. Hodnota všech sponzorských darů tak dosáhla 1 321 796 Kč, což představuje druhou nejvyšší částku získanou od sponzorů v historii zlínské zoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během celého roku jsme navíc našim sponzorům předali 500 volných vstupenek na návštěvu zoo a více jak 20 pštrosích vajíček. Bez ohledu na výši věnované částky každý sponzor získal originální sponzorskou samolepku, děkovný list a barevné foto s kartou sponzorovaného zvířete.

 

Vedení ZOO Zlín děkuje všem sponzorům za jejich příspěvky a dary, které nám v roce 2010 významně pomohly udržet rozpočet zoo a také získat nové druhy a jedince zvířat potřebné k udržení chovatelských aktivit naší zoo či k založení nových chovů, které budou velkým chovatelským přínosem pro zoo v nejbližší budoucnosti.