ZOO Zlín v kostce

Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem celé Moravy. Každoročně k nám zavítá téměř půl milionu návštěvníků.  V rámci 15 českých zoo nám v návštěvnosti patří druhé místo.

Tropická hala Yucatán
ZOO ZLÍN V KOSTCE:

Založení areálu:            přelom let 1804-1805
 
Rok otevření zoo:         1948
 
Celková rozloha:           52 ha
 
Rozloha expozic:           48 ha
 
Počet pavilonů:             6
 Venkovní výběh slonů afrických
Počet zvířat:                 211 druhů, 1 163 jedinců
 
Počet návštěvníků v roce 2012:    487 946
 

Počet návštěvníků od roku 1948:  15 397 675 (k 4.3.2013)


VŠEOBECNÉ INFORMACE
ZOO a zámek Zlín-Lešná,
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026
DIČ: CZ 00090026
Organizace je zapsaná zřizovací listinou evid. číslo 1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001.

Zřizovatel:
Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Primátor: MUDr. Miroslav Adámek
Správní rada: RNDr. Bedřich Landsfeld 
                     Jaroslav Vozábal
                     Jiří Kadeřábek 
                     Ing. Evžen Babík
                     Jaromír Schneider
Výběh u pavilonu afrických kopytníků
Licence pro provozování zoo dle zákona č. 162/2003 Sb. o zoologických zahradách byla povolena odborem Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR s nabytím právní moci dne 2.10.2004 na dobu neurčitou od odboru Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR.

Veřejná sbírka
V roce 2013 pořádá ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, veřejnou sbírku. Sbírka probíhá formou vybírání finančních příspěvků do pokladniček umístěných v areálu zoo, pronájmem telefonní linky - dárcovské SMS a prodejem předmětů-sponzorských samolepek. Tyto samolepky v hodnotách 30 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč jsou k dostání na vrátnicích zoo a v prodejně suvenýrů.
Výtěžek sbírky, který bude sloužit na ochranu chovaných zvířat, je v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 117/2001 Sb. a Krajský úřad Zlínského kraje dne 5.4.2011 vydal osvědčení pod č. j. KUZL240650/2011.

Předchozí veřejnou sbírku zoo realizovala od 10.3.2008 do 31.12.2010. Celkový čistý výtěžek této sbírky činil 429 345 Kč. Z takto získaných finančních prostředků byla částka 227 435 Kč použita v roce 2009 na opravu rákosové střechy ubikace kotulů a částka 201 600 Kč v roce 2010 na výstavbu skladového přístřešku k uskladnění sena a slámy pro chovaná zvířata.

Zámek Lešná

Členství v organizacích:
UCSZ - Unie českých a slovenských zoo
EAZA - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
WAZA - Světová asociace zoologických zahrad a akvárií
SEAZA - Jihoasijská asociace zoologických zahrad a akvárií
IZE - Mezinárodní organizace vzdělávacích pracovníků 
        v zoo
ISIS - Mezinárodní systém registrace živočišných druhů
Unie BZ ČR - Unie botanických zahrad České republiky