Historie

HISTORICKÝ PŘEHLED
Zámecké stáje
1804
- majitel lukovského panství, hrabě Josef Jan Seilern, nechal postavit na návrší zvaném "Leschna" jednoduché obydlí bažantníka a zahájil chov bažantů.
1810 - do uvedeného roku stál na Lešné původní lešenský zámek.
1818 - celý prostor se začal označovat jako obora (od okolí oddělen zdí).
1818-1823 - výstavba Tyrolského domu.
1887-1894 - hrabě František Seilern nechal postavit současný zámek.
1890 - kromě chovu bažantů a koroptví zaveden chov těžších belgických koní. V sousedství lešenského areálu založen  hřebčinec, Interiér kryté jízdárnytzv. Reineltův dvůr. 
1892-94 - nový komplex stájových budov - stáje, kočárovna a krytá zimní jízdárna.
1900 - hrabě Josef Seilern systematicky buduje přírodopisné muzeum. Postupně shromážil sbírku 25 000 palearktických ptáků, 42 000 ptačích vajec, 10 000 kolibříků. Do Lešné směřují první výpravy školních dětí.
1929-1930 - hrabě Josef Seilern zavedl chov oborních a exotických zvířat na Lešné. V areálu dnešní zoo se tehdy pohybovali jeleni, drobné antilopy, jeřábi, běžci emu. Ve velkém vytápěném skleníku volně poletovali exotičtí ptáci, především papoušci vlnkovaní (andulky), snovači a pěnkavy. 
1939 - rozvoj této soukromé zoo ukončila smrt Josefa Seilerna a následujcí válečné události.
1945 - zestátnění zámeckého areálu. 
1948 - zoo oficiálně otevřena pro veřejnost.
Pavilon exotických zvířat (původně krytá zimní jízdárna, nyní tropická hala Yucatan)1953 - zoo potvrzena prováděcím výměrem Ministerstva zemědělství.
60. léta - zoo proslavil chov exotických bažantů a běžců emu. K nejvýznamnějším stavbám tohoto období patřil pavilon primátů a pavilon exotických zvířat.
70.-80. léta - významné rozšíření druhů chovaných zvířat (nosorožci, buvolci, šimpanzi, lední medvědi, guerézy). Pojetí a estetické provedení výběhů však bylo na velmi nízké úrovni. Areál naštěstí nezničily různé velkolepé "socialistické" stavby.
Z technického hlediska byla provedena dílčí plynofikace a vybudována malá centrální kuchyně a technické dílny.
90. léta - zahájení budování moderní zoo, ekologické stavby k ochraně prostředí, modernizace inženýrských sítí. Základní obnova zámeckého parku. stavební rekonstrukce pláště zámku, doplnění zámeckých sbírek, první svatební obřady na zámku Lešná. 
1995-současnost - modernizace zoo. Areál rozčleněn podle jednotlivých kontinentů, výstavba nových, prostorných expozic s více druhy chovaných zvířat, průchozích výběhů a voliér, chovatelského zázemi zoo. Členství ZOO Zlín ve WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií), EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad) a Unie BZ ČR (Unie botanických zahrad ČR).

Průchozí expozice klokanůPavilon slonů


 

 

 

 

 

 


Přehled nejvýznamnějších expozic vybudovaných v letech 1996-2011:
1996 - rybník gibonů
Tropická hala Yucatan1997 - expozice goril, ostrov lemurů vari
1998 - expozice tučňáků Humboldtových
          pavilon afrických kopytníků
2000 - rekonstrukce expozice lachtanů
2001 - asijské výběhy pro medvědy ušaté 
          a tygry ussurijsképrůchozí ptačí voliéra
2003 - pavilon slonů, ostrov lemurů kata
          průchozí expozice klokanů
2004 - Amazonie, expozice lvů
2005 - expozice lam vikuní
2006 - tropická hala Yucatan
2008 - expozice plameňáků růžových, 
          vnitřní expozice mravenečníků velkých
2009 - průchozí voliéra pro supy Rüppelovy a mangusty
2010 - Etiopie
2011 - Centrum Caudata, expozice pand červených
2012 - Expozice pro vydry obrovské, Etiopie II


Další významné stavby nezbytné pro chod zoologické zahrady:

1995 - zimoviště a odchovna ptactva
1997 - rekonstrukce restaurace Neapolitáno
1999 - rekonstrukce hlavního vstupu do zoo
2000 - venkovní posezení u restaurace Tyrol
2002 - restaurace Farma u Koaly a moderní dětský koutek
2003 - rekonstrukce restaurace Tyrol
2005 - nový sezónní vstup a prodejna suvenýrů, rekonstrukce restaurace Limpopo (bývalá restaurace U Kapouna)
2007 - rekonstrukce restaurace Neapolitáno a zastřešení venkovního posezení
2009 - modernizace a rozšíření dětského koutku, vybudování Café bar Kookaburra, vybudování okružních 
          asfaltových cest, nové osvětlení zámeckého parku
2010 - modernizace hlavního vstupu do zoo
2011 - rekonstrukce zámeckého rybníka
2012 - nové posezení u restaurace Limpopo, modernizace dětského koutku