Připravujeme

HALA - BALA

Expozice pojmenovaná “Rybník gibonů” prochází od jara 2012 velkou rekonstrukcí. Její původní obyvatelé - pár gibonů larů - se přemístil do bývalé expozice medvědů. Už brzy se ale v této části zoo objeví nový magnet. S probíhající rekonstrukcí totiž úzce souvisí i výstavba nové expozice pro tapíry čabrakové. Tato nádherná zvířata je možné vidět pouze v několika evropských zoo. Kromě tapírů se nová expozice stane domovem také pro rodinu asijských primátů siamangů a různé druhy vodního ptactva.

Předpokládaný termín otevření pro veřejnost je 2. června 2013.


 

ZÁTOKA REJNOKŮ

Rekonstrukcí jihovýchodní části pavilonu primátů vznikne v nadcházejících dvou letech zcela nová expozice nazvaná "Zátoka rejnoků". Velkoryse pojatá stavba v blízkosti zámku Lešná se stane domovem mořských rejnoků druhu Rhinoptera bonasus a návštěvníkům současně nabídne možnost přímého kontaktu s těmito parybami. Současná expozice goril nížinných a chápanů středoamerických zůstane zachována.