Pronájem areálu zoo

PRONÁJEM AREÁLU ZOO ZLÍN

Zlínská zoo nabízí podnikatelským subjektům pro uspořádání různých prezentačních akcí a programů pro zaměstnance možnost pronájmu areálu zoologické zahrady.
Základní informace včetně cenových relací najdete na této stránce. Pro uspořádání samotné akce je však nutné osobní jednání. V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na Ing. Romanu Bujáčkovou, vedoucí oddělení marketingu, tel.: 604 226 781, e-mail: bujackova@zoozlin.eu.

1. PRONÁJEM AREÁLU PRO PREZENTAČNÍ AKCE

CELODENNÍ PRONÁJEM AREÁLU
Cena za celodenní pronájem areálu zoo (tzn. po celou provozní dobu zoo od 8.30 do 18.00 hod) činí 50 000 Kč + platné DPH.

Tato cena je již finální a zahrnuje:
- pronájem areálu zoo pro prezentaci klienta a pro uspořádání akce
- volné vstupy pro organizátory akce (max. 20 osob) a pro účinkující
- zaparkování max. 5 vozidel organizátorů a účinkujících na technickém parkovišti v areálu zoo
- spotřebu elektrické energie
- poskytnutí plastových stolů, židlí a informačních tabulí (v omezeném množství).

V případě potřeby je možné dohodnout i dřívější vjezd do areálu zoo za účelem přípravy akce (tzn. ještě před otvírací dobou zoo). Částka za pronájem zůstává i v tomto případě stejná. 

KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM AREÁLU
Při krátkodobém pronájmu areálu činí cena 5 000 Kč/hod. + platné DPH, minimální počet hodin pronájmu je stanoven na 3 hodiny, tzn. 15 000 Kč + platné DPH. K této základní sazbě je pak následně připočtena částka za skutečnou délku pronájmu přesahující uvedené 3 hodiny. Do této délky pronájmu se započítává i čas nutný pro přípravu akce a čas nutný pro úklid prostor pro ukončení akce.

Cena za pronájem zahrnuje:
- pronájem areálu zoo pro prezentaci klienta a pro uspořádání akce
- volné vstupy pro organizátory akce (max. 10 osob) a pro účinkující
- zaparkování max. 5 vozidel organizátorů a účinkujících na technickém parkovišti v areálu zoo
- spotřebu elektrické energie
- poskytnutí plastových stolů, židlí a informačních tabulí dle potřeb organizátora.


2. PRONÁJEM AREÁLU PRO ROZDÁVÁNÍ DROBNÝCH DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Cena za celodenní pronájem dohodnuté části areálu zoo pro rozdávání drobných dárkových předmětů (hračky pro děti, přívěsky apod.), popř. vzorků potravin, činí 16 000 Kč + platné DPH.

Tato cena je již finální a zahrnuje:
- pronájem dohodnuté části areálu zoo pro rozdávání drobných předmětů
- volné vstupy pro organizátory akce (max. 5 osob)
- zaparkování 1 vozidla organizátorů na technickém parkovišti v areálu zoo.

 

3. PRONÁJEM AREÁLU K REKLAMNÍMU NATÁČENÍ A FOTOGRAFOVÁNÍ
Cena za pronájem dohodnutých částí areálu zoo pro pořízení videosnímků a fotografií pro reklamní účely činí
5 000 Kč/hod + platné DPH.

Tato cena je již finální a zahrnuje:
- pronájem dohodnutých částí areálu zoo, v případě potřeby zajištění přítomnosti ošetřovatele
- volné vstupy pro filmový štáb, fotografy (max. 5 osob)
- zaparkování 1 vozidla na technickém parkovišti v areálu zoo.