Práce studentů

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE


Informace pro studenty, kteří by rádi zpracovávali svoji bakalářskou či magisterskou práci v ZOO Zlín.

Požadavky, které musí splňovat student, který má zájem o výzkum v zoo:
- téma studijní práce musí být pro zoo prospěšné
- kontaktovat zoo musí nejen student, ale i školitel
- výzkum musí přinést konkrétní výsledky a nové závěry
- student si připraví odkazy na literaturu, odborné publikace a články a bude mít téma podrobně nastudováno

Poté, co student splní tyto požadavky a bude mu v zoo umožněno pracovat na svém výzkumu, bude o jeho průběhu informovat kurátora, pod kterého daný výzkum bude spadat. Po dokončení práce zašle student její kopii do zoo.

kontakt: horska@zoozlin.eu