Otvírací doba, vstupné

OTVÍRACÍ DOBA
 

období všední dny víkendy a svátky
duben
pouze objednané zájezdy 9.00 - 16.00
květen
9.00 - 16.00 9.00 - 17.00
červen-srpen
9.00 - 17.00 9.00 - 18.00
září
9.00 - 16.00 9.00 - 17.00
říjen
pouze objednané zájezdy 9.00 - 16.00
listopad-březen
zámek uzavřen zámek uzavřen

- v pondělí je zámek uzavřen
- v sobotu, kdy se konají svatební obřady, je zámek otevřen až v odpoledních hodinách 
- návštěvníky provádíme ve skupinách nejméně 5 dospělých osob
- poslední prohlídka zámku je vždy 1 hodinu před zavírací dobou.

V rámci péče o zachování kulturní památky, zejména ochranu před jejím ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, a také vzhledem k tomu, že prohlídky interiérů probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytně nutné, aby všichni návštěvníci plně respektovali v zámku Lešná zákaz fotografování a pořizování dvd/video/záznamů.

Prohlídka zámku Lešná trvá kolem 45 minut. 


VSTUPNÉ DO ZÁMKU LEŠNÁ

dospělí
50 Kč
studenti, senioři
40 Kč
děti (3-15 let)
30 Kč
děti do 3 let
zdarma
- děti do 3 let vstup zdarma
- snížené vstupné studentům bude poskytnuto jen po předložení 
  platného potvrzení o studiu
- držitelé průkazky ZTP-P a doprovod - vstup zdarma
- držitelé průkazky ZTP-děti - vstup zdarma, doprovod platí 
  dětské vstupné
- držitelé průkazky ZTP-dospělí - platí dětské vstupné

Skupinovou prohlídku si můžete objednat na tel. 577 915 476. 

Vstupenky do zoologické zahrady neopravňují ke vstupu do zámku. 
Vstupenky do zámku se prodávají před zahájením prohlídky v pokladně zámku. 
Prohlídka zámku bez zaplacení vstupného do zoo není možná!