Zámecký park

 

Zámecké jezírko s vodotryskemLešenský zámecký park patří k dendrologicky nejcennějším zámeckým parkům Moravy. Byl založen v letech 1887 - 1893 v anglickém romantickém slohu. Proto  zde najdete písčité cestičky, chodníčky, fontány, rybníčky a četná romantická zákoutí.

Ve sbírce lešenských stromů spatříte dřeviny z Evropy, ze Severní Ameriky a z Asie. Základ parku tvoří stromoví velikáni, z nichž někteří dosahují stáří kolem 300 let.  Mezi nejstarší dřeviny patří duby, buky, jírovce, lípy, jasany či mohutní zeravy. Nejvzácnější stromy objevíte poblíž zámku Lešná a ve svahu pod restaurací Tyrol. Za povšimnutí stojí také liliovník tulipánokvětý, katalpa trubačovitá, dřezovec trojtrnný, paulovnie plstnatá, korkovník amurský a kolekce menších dřevin a keřů - platanů, cypřišů, borovic, rododendronů, dřišťálů, kalin nebo tavolníků

Mohutné duby v zámeckém parku

Zámecký park, v popředí katalpa trubačovitá

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rododendrony v zámeckém parkuZámecký park

 

 

 

 

 

 

 


Jmenovky vzácných stromů
Na park navazuje přirozená habrová doubrava s duby zimními, habry obecnými a buky lesními. V dolním prostoru zoo byly již před desítkami let vysazeny smrky, borovice a břízy. Z drobnějších dřevin zde roste např. bez černý, hloh obecný, ptačí zob obecný, brslen evropský, trnka nebo vrba jíva. 
Pro snažší orientaci návštěvníků jsou významnější stromy a keře v parkové části zoo označeny jmenovkami.