Jak pomoci ZOO

Tabulka se sponzorskými letáčkyVšechna zvířata (v ZOO Zlín je jich více než 1 100) čekají na svého sponzora. Můžete to být Vy nebo Vaše rodina. Může to být firma, zaměstnanci firmy, škola, třída nebo třeba sportovní tým. Zkrátka každý, kdo má rád zvířata a chce nám pomoci při naší ochranářské práci.

Sponzorství oblíbeného zvířete může být i milým dárkem, kterým potěšíte své blízké a přátele. Finanční obnos odešlete Vy, děkovný list a vše ostatní vystaví zoo na jméno obdarovaného.

Zvířata ve zlínské zoo můžete podpořit:

1. SPONZORSTVÍM
vyberte si své oblíbené zvíře, vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku 
Australská tabule sponzorů  vyberte si své oblíbené zvíře, vyplňte a odešlete dva 
    výtisky sponzorské smlouvy na adresu zoo
    - pro fyzické osoby zde
    - pro firmy a školy zde

Doba trvání sponzorství je 12 měsíců.

Způsob platby:
• převodem na náš účet č. 1833661/0100, var. symbol 914
• v hotovosti na pokladně zoo (denně v návštěvní době)  

Co získáte?
Sponzorská pokladnička u pavilonu slonůDěkovný list, sponzorskou samolepku, informace o sponzorovaném zvířeti. Budete také uvedeni na tabuli sponzorů v areálu zoo, na internetových stránkách a ve výroční zprávě za daný rok. V závislosti na výši darované částky získáte další atraktivní bonusy. (viz odkaz Bonusy pro jednotlivce, Bonusy pro firmy a Bonusy pro školy).

Sponzorská smlouva a veškeré bonusy budou odeslány na vaši adresu po připsání darované finanční částky na účet zoo. 


2. PŘÍSPĚVKEM DO POKLADNIČEK A SPONZORSKÝMI SAMOLEPKAMI
Kromě oficiálního sponzorování nám můžete pomoci i příspěvkem do pokladniček v areálu zoo nebo zakoupením sponzorské samolepky v pokladnách zoo.  Sponzorské samolepky  

 

 

 

 Chcete-li nás požádat o radu, kontaktujte oddělení biologické výchovy, tel.: +420 577 914 180 kl. 125, e-mail: vavrova@zoozlin.eu

Zoologické zahrady dnes plní nezastupitelnou roli v ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin. I zlínská zoo má ve své kolekci řadu druhů, které člověk v přírodě téměř vyhubil. Za zmínku stojí tygr ussurijský, přímorožec arabský, žirafa Rothschildova či ibis skalní. Chov těchto a dalších 210 druhů je nesmírně náročný. ZOO Zlín je příspěvková organizace, která z vlastních prostředků kryje zhruba polovinu svých nákladů. Proto hledáme nejrůznější cesty, jak získat finanční prostředky. Jednou z možností, jak nám pomoci, je právě sponzorování zvířat.