Pracovní listy pro pedagogy

PRACOVNÍ LISTY PRO PEDAGOGY

Pracovní listy jsou určeny přímo učitelům. Ve formě „vzdělávacího balíčku“ jsou koncipovány tak, aby pedagoga a jeho žáky provedly vybranou částí zoologické zahrady bez pomoci pracovníků zoo. 
Celkem jsme připravili 10 témat pro učitele základních škol a 1 pro učitele v mateřských školách.

TÉMATA BALÍČKŮ PRO UČITELE I. STUPNĚ ZŠ:

1. Africké savany - horní část
    ukázka listu

2. Africké savany - dolní část

3. Austrálie

4. Jižní Amerika a Amazonie

5. Pavilon primátů a tučňáci

TÉMATA BALÍČKŮ PRO UČITELE II. STUPNĚ ZŠ:

1. Africké savany - horní část

2. Africké savany - dolní část

3. Asie

4. Jižní Amerika a Amazonie

5. Pavilon primátů a tučňáci

TÉMATA BALÍČKŮ PRO UČITELE MŠ:

1. Pohádkový zvěřinec

 


Pracovní listy pro pedagogy lze získat na vyžádání na oddělení biologické výchovy, tel.: 577 914 180, kl. 125.

zpět na Školy