První vlastní in-situ – Nigérie
2015

První vlastní in-situ – Nigérie

Spolupráce s Yankari Game Reserve v Nigérii se pro Zoo Zlín stala zásadním milníkem. Jednalo se totiž o první vlastní in-situ projekt, v rámci kterého chráníme ohrožené druhy přímo v místě jejich přirozeného výskytu. Díky našemu finančnímu příspěvku se opravily páteřní komunikace a vznikly nové mosty.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace